Oferta

Wykonujemy kompleksowe uslugi w dziedzinie geodezji i kartografii:
–    mapy do celów projektowych
–    wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze obiektów
–    geodezyjna obsluga budynków i budowli
–    obsluga inwestycji drogowych
–    tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu
–    podzialy nieruchomosci
–    wznowienie granic
–    mapy stanu prawnego
–    dokumentacja geodezyjna do decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych