Oferta

Wykonujemy kompleksowe usługi w dziedzinie geodezji i kartografii:
–    mapy do celów projektowych
–    wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze obiektów
–    geodezyjna obsługa budynków i budowli
–    obsługa inwestycji drogowych
–    tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu
–    podziały nieruchomości
–    wznowienie granic
–    mapy stanu prawnego
–    dokumentacja geodezyjna do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych